جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H1060 n-Heptane, 95.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 18L EP
H0048 n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 500ml EP
H0049 n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 1L EP
H0050 n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 18L EP
H0566 n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 200L EP
n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 18L Can
n-Heptane, 98.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 200L Drum
H1268 n-Heptane, 99.0% 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 4L HPLC
H1078 n-Heptane, anhydrous, 99.0%, <0.005% water 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 100ml
H1075 n-Heptane,>99.0% (GC) 13,4679 142-82-5 CH3 (CH2)5CH3 18L GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف