جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Iron(III) chloride hexahydrate 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 25kg Bag
I0202 Iron(III) chloride hexahydrate, 97.0% (T) 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 500g EP
I0204 Iron(III) chloride hexahydrate, 97.0% (T) 13,4048 10025-77-1 FeCl3·6H2O 1kg EP
I0546 Iron(III) chloride hexahydrate, 97.0% (T) 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 20kg EP
I0538 Iron(III) chloride hexahydrate, granula,>99.0% 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 500g GR
I0539 Iron(III) chloride hexahydrate, granula,>99.0% 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 1kg GR
Iron(III) chloride, anhydrous 13,4048 7705-08-0 Cl3Fe 25kg Bag
I0955 Iron(III) chloride, anhydrous,>98.0% (T) 13,4048 7705-08-0 Cl3Fe 20kg EP
I0446 Iron(III) chloride, anhydrous,>98.0% (T) 13,4048 7705-08-0 Cl3Fe 500g EP
I0447 Iron(III) chloride, anhydrous,>98.0% (T) 13,4048 7705-08-0 Cl3Fe 1kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف