جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
N0715 L-Nicotine,>99.0% 13,6551 54-11-5 C10H14N2 25g GR
N0714 L-Nicotine,>99.0% 13,6551 54-11-5 C10H14N2 10g GR
S2447 L-Serine, 99.0% 13,8534 56-45-1 C3H7NO3 25g
S2448 L-Serine, 99.0% 13,8534 56-45-1 C3H7NO3 100g
T2285 L-Tyrosine, 99.0% (T) 13,9907 60-18-4 C9H11NO3 100g GR
T2286 L-Tyrosine, 99.0% (T) 13,9907 60-18-4 C9H11NO3 500g GR
L0328 L-Tyrosine, 99.0% (T) 13,9907 60-18-4 C9H11NO3 25g GR
V0088 L-Valine, 99.0% 13,9975 72-18-4 C5H11NO2 25g GR
V0114 L-Valine, 99.0% 13,9975 72-18-4 C5H11NO2 100g GR
L0749 Lacmoid solution 500ml

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف