جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0286 Ether, 99.0% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 18L EP
E0285 Ether, 99.0% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 1L EP
E0289 Ether, 99.5% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 1L GR
E1053 Ether, 99.5% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 140kg GR
E0288 Ether, 99.5% (GC) (=Diethyl ether) 13,3840 60-29-7 C4H10O 500mL GR
2-Ethoxyethanol, 99.0% 13,3786 110-80-5 C4H10O2 18L Can
2-Ethoxyethanol, 99.0% 13,3786 110-80-5 C4H10O2 200L Drum
E0507 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 1L GR
E0378 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 1L EP
E0379 2-Ethoxyethanol, 99.0% (GC) 13,3786 110-80-5 C4H10O2 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف