جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
I0850 Iron reduced 13,5109 7439-89-6 Fe 500g EP
I0407 Iron standard solution, 1000ppm 13,5109 7439-89-6 Fe 100ml AAS
I0558 Iron standard solution, 100ppm 13,5109 7439-89-6 Fe 100ml AAS
I0153 Iron(II) chloride hydrate 7758-94-3 FeCl2·aq 500g EP
I0154 Iron(II) chloride hydrate 7758-94-3 FeCl2·aq 1kg EP
I0145 Iron(II) chloride tetrahydrate, 99.0% (T) 13,4077 13478-10-9 FeCl2·4H2O 500g EP
I0147 Iron(II) chloride tetrahydrate, 99.0% (T) 13,4077 13478-10-9 FeCl2·4H2O 1kg EP
I0821 Iron(II) chloride tetrahydrate, 99.0% (T) 13,4077 13478-10-9 FeCl2·4H2O 20kg EP
I0751 Iron(II) sulfate heptahydrate 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 25kg KP
I0163 Iron(II) sulfate heptahydrate, 98.0-102.0% (T) 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف