جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0230 Ethanol(발효), 95.1~95.6 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L KP
E0229 Ethanol(발효), 95.1~95.6 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L KP
E0224 Ethanol(합성), 95.0~95.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L NIH
E0223 Ethanol(합성), 95.0~95.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L NIH
Ethanolamine, 99.0% 13,3762 141-43-5 C2H7NO 18kg Can
E0696 Ether 13,3840 60-29-7 C4H10O 4L HPLC
E1269 Ether, 99.5% 13,3840 60-29-7 C2H5OC2H5 4 L GR
E0697 Ether, 99.0% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 4L EP
E0284 Ether, 99.0% (GC) 13,3840 60-29-7 C4H10O 500mL EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف