جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1117 N-Bromosuccinimide, 99.0%   13,1423 128-08-5 C4H4BrNO2 25g GR
B1118 N-Bromosuccinimide, 99.0%  冷(0~6℃) 13,1423 128-08-5 C4H4BrNO2 500g GR
n-Butyl acetate, 98.0% 13,1534 123-86-4 C6H12O2 18L Can
n-Butyl acetate, 98.0% 13,1534 123-86-4 C6H12O2 200L Drum
B1035 n-Butyl acetate, 99.0% 13,1534 123-86-4 C6H12O2 1L GR
B1089 n-Butyl acetate, 99.0% 13,1534 123-86-4 C6H12O2 200L EP
B0679 n-Butyl acetate, 99.0% (GC) 13,1534 123-86-4 C6H12O2 1L EP
B0680 n-Butyl acetate, 99.0% (GC) 13,1534 123-86-4 C6H12O2 18L EP
B0678 n-Butyl acetate, 99.0% (GC) 13,1534 123-86-4 C6H12O2 500mL EP
B1126 n-Butyl acetate,>99.0%(GC) 13,1534 123-86-4 C6H12O2 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف