جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Epichlorohydrin 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 20kg Can
E0484 Epichlorohydrin, 98.0% 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 20kg EP
E0115 Epichlorohydrin, 98.0% 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 1kg EP
E0114 Epichlorohydrin, 98.0% 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 500g EP
E0642 Epichlorohydrin,>99.0% 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 1kg GR
E0641 Epichlorohydrin,>99.0% 13,3642 106-89-8 C3H5ClO 500g GR
E0135 Eriochrome black T 13,3702 1787-61-7 C20H12N3O7SNa 25g IG
E0972 Eriochrome black T 13,3702 1787-61-7 C20H12N3O7SNa 100g IG
E0136 Eriochrome black T 13,3702 1787-61-7 C20H12N3O7SNa 500g IG
E0613 Eriochrome Black T solution 500mL

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف