جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
N0064 N-(1-Naphthyl)ethylenediamine 2HCL, 98.0% (T) 13,6437 1465-25-4 C12H14N2·2HCl 25g GR
N0582 N-(1-Naphthyl)ethylenediamine 2HCL,>98.0% 13,6437 1465-25-4 C12H14N2·2HCl 10g GR
A2707 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane 25g
A2709 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane 500g
A2708 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane 100g
A2710 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane 1kg
A2118 n-Amyl acetate, 98.0% 628-63-7 C7H14O2 1L GR
A2117 n-Amyl acetate, 98.0% (=1-pentyl acetate) 628-63-7 C7H14O2 500mL GR
A1616 n-Amyl alcohol, 99.0% (=1-Pentyl alcohol) 13,7195 71-41-0 CH3(CH2)4OH 1L GR
A1615 n-Amyl alcohol, 99.0% (=1-Pentyl alcohol) 13,7195 71-41-0 CH3(CH2)4OH 500mL GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف