جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2328 L-Alanine,>99.0% 13,203 56-41-7 C3H7NO2 500g GR
A2433 L-Alanine,>99.0% 13,203 56-41-7 C3H7NO2 1kg GR
A1543 L-Alanine,>99.0% (=Ala) [56-41-7] 13,203 56-41-7 C3H7NO2 25g GR
C1505 L-Cysteine hydrochloride hydrate, 98.5-101.5% 13,2810 34509-32-2 HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl·xH2O 500g
C1180 L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 99.0% (T) 7048-04-6 C3H7NO2S·HCl·H2O 25g GR
C2208 L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 99.0% (T) 7048-04-6 C3H7NO2S·HCl·H2O 100g GR
C2980 L-Cysteine hydrochloride monohydrate,>99.0% 7048-04-6 C3H7NO2S·HCl·H2O 500g GR
C2260 L-Cysteine hydrochloride monohydrate,>99.0% 7048-04-6 C3H7NO2S·HCl·H2O 1kg GR
C2906 L-Cysteine hydrochloride, anhydrous 52-89-1 C3H8ClNO2S 100g GR
C2907 L-Cysteine hydrochloride, anhydrous 52-89-1 C3H8ClNO2S 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف