جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F0315 Fumaric acid, 99.0% 13,4308 110-17-8 C4H4O4 1kg EP
F0314 Fumaric acid, 99.0% 13,4308 110-17-8 C4H4O4 500g EP
F1025 Fumaric acid, 99.0% 13,4308 110-17-8 C4H4O4 25kg EP
F0297 2-Furaldehyde, 99.0% 13,4325 98-01-1 C5H4O2 1kg GR
F0294 2-Furaldehyde, 99.0% (=Furfural) 13,4325 98-01-1 C5H4O2 500g GR
F0296 Furfuryl alcohol, 98.0% 13,4326 98-00-0 C5H6O2 1kg GR
F0295 Furfuryl alcohol, 98.0% 13,4326 98-00-0 C5H6O2 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف