جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0987 EDTA, 99.0% (T) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 25g GR
E0423 EDTA, 99.0% (T) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 500g EP
E1047 EDTA, 99.0% (T) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 20kg EP
E0602 EDTA, 99.0% (T) (=Ethylenediaminetetraacetic acid) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 500g GR
E0778 EDTA, 99.0% (T) (=Ethylenediaminetetraacetic acid) 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 25kg GR
E0610 Emulbon T-20 18kg
E0106 Eosin Y 13,3634 17372-87-1 C20H6Br4Na2O5 25g EP
E0614 Eosin Y 13,3634 17372-87-1 C20H6Br4Na2O5 500g EP
E0674 Eosin Y 13,3634 17372-87-1 C20H6Br4Na2O5 25g IG
E0923 Eosin Y 13,3634 17372-87-1 C20H6Br4Na2O5 100g IG

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف