جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Formic acid, 87.0% 13,8834 64-18-6 CH2O2 25kg Can
F0195 Formic acid, 99.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 1kg GR
F0194 Formic acid, 99.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 500g GR
F0826 Formic acid, 99.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 20kg GR
F1026 Formic acid, 99.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 240kg GR
Formic acid, sodium salt, 99.0% 13,8694 141-53-7 HCO2Na 50kg Drum
F0216 Fuchsin basic 13,5674 632-99-5 C20H20CIN3 25g EP
F0217 Fuchsin basic 13,5674 632-99-5 C20H20CIN3 500g EP
F1023 Fuchsin basic 13,5674 632-99-5 C20H20CIN3 500g GR
F0358 Fuchsin basic 13,5674 632-99-5 C20H20CIN3 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف