جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
O0042 Oleic acid 13,6898 112-80-1 C18H34O2 1L EP
O0043 Oleic acid 13,6898 112-80-1 C18H34O2 18L EP
O0040 Oleic acid 13,6898 112-80-1 C18H34O2 500ml EP
O0242 Oleic acid 13,6898 112-80-1 C18H34O2 200L EP
Oleic acid 13,6898 112-80-1 C18H34O2 18L Can
O0050 Olive oil 13,6905 8001-25-0 500ml EP
O0051 Olive oil 13,6905 8001-25-0 1L
O0064 Orange G 1936-15-8 C16H10N2Na2O7S2 25g GR
O0292 Orange G, >80.0% 1936-15-8 C16H10N2Na2O7S2 100g
Oxalic acid anhydrous, 98.0% 13,6980 144-62-7 HOOCCOOH 25kg Bag

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف