جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D2143 N,N-Dimethylbenzylamine, 99+% (=N-Benzyldimethylamine) 103-83-3 C6H5CH2N(CH3)2 500mL GR
D2340 N,N-Dimethylethanolamine, 99.5% 13,2863 108-01-0 (CH3)2NCH2CH2OH 1L GR
D2341 N,N-Dimethylethanolamine, 99.5% 13,2863 108-01-0 (CH3)2NCH2CH2OH 500mL GR
D1217 N,N-Dimethylformamide 13,3269 68-12-2 C3H7NO 4L HPLC
D1218 N,N-Dimethylformamide 13,3269 68-12-2 C3H7NO 4L PRA
D1057 N,N-Dimethylformamide dehydrate,99.5% 19kg ORG
N,N-Dimethylformamide, 99.0% 13,3269 68-12-2 C3H7NO 18L Can
N,N-Dimethylformamide, 99.0% 13,3269 68-12-2 C3H7NO 200L Drum
D0553 N,N-Dimethylformamide, 99.0% (GC) 13,3269 68-12-2 HCON(CH3)2 18L EP
D0551 N,N-Dimethylformamide, 99.0% (GC) 13,3269 68-12-2 C3H7NO 500mL EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف