جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F0249 Formalin, 35.0 ~ 38.0 % (T) (=Formaldehyde solution) 12,4262 50-00-0 CH2O 10kg KP
F0250 Formalin, 35.0 ~ 38.0 % (T) (=Formaldehyde solution) 12,4262 50-00-0 CH2O 20kg KP
F0251 Formalin, 35.0 ~ 38.0 % (T) (=Formaldehyde solution) 12,4262 50-00-0 CH2O 25kg KP
Formamide, >99.5% 13,4261 75-12-7 CH3NO 50L Drum
F0313 Formamide,>99.5% 13,4261 75-12-7 H3NO 500g GR
F0325 Formamide,>99.5% 13,4261 75-12-7 H3NO 1kg GR
F0182 Formic acid, 85.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 500g EP
F0777 Formic acid, 85.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 20kg EP
F0184 Formic acid, 85.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 1kg EP
F0362 Formic acid, 85.0% (T) 13,8834 64-18-6 CH2O2 25kg

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف