جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0601 Ethylenediamine, anhydrous,>99.0% (T) 13,3829 107-15-3 C2H8N2 1L GR
Ethylenediaminetetraacetic acid(EDTA), 99.0% 13,3546 60-00-4 C10H16N2O8 50kg Drum
E0822 2-Ethylhexanoic acid, 99.0% 149-57-5 C8H16O2 1L GR
E1042 2-Ethylhexanoic acid, 99.0% 149-57-5 C8H16O2 18L GR
E0821 2-Ethylhexanoic acid, 99.0% 149-57-5 C8H16O2 500mL GR
E0399 2-Methoxyethanol, 99.0% (GC) 13,6066 109-86-4 C3H8O2 18L EP
E0398 2-Methoxyethanol, 99.0% (GC) 13,6066 109-86-4 C3H8O2 1L EP
E0397 2-Methoxyethanol, 99.0% (GC) 13,6066 109-86-4 C3H8O2 500ml EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف