جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0301 2-Ethyl-1-hexanol, 99.0% 13,3842 104-76-7 C8H18O 18L EP
E1048 2-Ethyl-1-hexanol, 99.0% 13,3842 104-76-7 C8H18O 18L GR
E0910 2-Ethyl-1-hexanol, 99.0% 13,3842 104-76-7 C8H18O 200L
E0797 2-Ethyl-1-hexanol, 99.0% (=2-Ethylhexyl alcohol) 13,3842 104-76-7 C8H18O 1L GR
E0715 2-Ethyl-4-methylimidazoleydrate 931-36-2 C6H10N2 25g GR
E0999 Ethylamine, 70% solution in water (=Aminoethane) 13,3797 75-04-7 C2H5NH2 1L EP
E1000 Ethylamine, 70% solution in water (=Aminoethane) 13,3797 75-04-7 C2H5NH2 500mL EP
E1240 2-Ethylanthraquinone, >96.0% 84-51-5 C16H12O2 25g
E1241 2-Ethylanthraquinone, >96.0% 84-51-5 C16H12O2 500g
E1242 2-Ethylanthraquinone, >96.0% 84-51-5 C16H12O2 20kg

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف