جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
R0110 Riboflavin (=Vitamin B2) 13,8284 83-88-5 C17H20N4O6 25g GR
R0123 Rongalite, 98.0% 13,8693 6035-47-8 CH3NaO3S·2H2O 500g EP
R0279 Rose bengal 13,8343 632-69-9 C20H2Cl4I4Na2O5 10g
R0280 Rose bengal 13,8343 632-69-9 C20H2Cl4I4Na2O5 25g
R0133 Rosolic acid (=Pararosolic acid =Aurin) 13,885 603-45-2 C19H14O3 25g GR
R0283 Rosolic acid (=Pararosolic acid =Aurin) 13,885 603-45-2 C19H14O3 100g GR
R0126 Rosolic acid solution 500ml
R0127 Rubidium standard solution, 1000ppm 100ml AAS

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف