جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D0482 N,N-Dimethylacetamide, 98.5% (GC) 13,3254 127-19-5 C4H9NO 500g EP
D0484 N,N-Dimethylacetamide, 99.5% (GC) 13,3254 127-19-5 C4H9NO 1kg EP
D0485 N,N-Dimethylacetamide, 99.5% (GC) 13,3254 127-19-5 C4H9NO 18kg EP
D0856 N,N-Dimethylacetamide, 99.5% (GC) 13,3254 127-19-5 C4H9NO 190kg EP
D2293 N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, 99.8%, <0.005% water 13,3254 127-18-5 CH3CON(CH3)2 100ml
D2294 N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, 99.8%, <0.005% water 13,3254 127-18-5 CH3CON(CH3)2 1L
N,N-Dimethylaniline, 99.0% 13,3261 121-69-7 C8H11N 18L Can
D0531 N,N-Dimethylaniline, 99.0% (T) 13,3261 121-69-7 C8H11N 1L EP
D0530 N,N-Dimethylaniline, 99.0% (T) 13,3261 121-69-7 C8H11N 500mL EP
D0532 N,N-Dimethylaniline, 99.0% (T) 13,3261 121-69-7 C8H11N 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف