جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A1206 L(+)-Aspartic acid, 99.0% (T) 13,845 56-84-8 C4H7NO4 500g GR
C1724 L(+)-Cysteine,>99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 100g GR
C1723 L(+)-Cysteine,>99.0% 13,2810 52-90-4 C3H7NO2S 25g GR
G0227 L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, 99.0% (T) 6106-04-3 NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH·H2O 500g EP
G0228 L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, 99.0% (T) 6106-04-3 NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH·H2O 1kg EP
G0600 L(+)-Glutamine, 99.0% 13,4484 56-85-9 C5H10N2O3 100g GR
G0599 L(+)-Glutamine, 99.0% 13,4484 56-85-9 C5H10N2O3 25g GR
L0607 L(+)-Lysine monohydrate, 99.0% 13,5656 39665-12-8 C6H14N2O2·xH2O 10g GR
L0595 L(+)-Lysine monohydrate, 99.0% 13,5656 39665-12-8 C6H14N2O2·xH2O 25g GR
L0592 L(+)-Lysine monohydrochloride,>99.0% 13,5656 657-27-2 C6H14N2O2·HCl 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف