جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Ethyl alcohol, 95.0%, Denatured 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L Drum
E1101 Ethyl alcohol, 99.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L EP
E1100 Ethyl alcohol, 99.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L EP
E1099 Ethyl alcohol, 99.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 1L EP
E1098 Ethyl alcohol, 99.0% 13,3795 64-17-5 C2H6O 500ml EP
Ethyl alcohol, 99.5% 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L Can
Ethyl alcohol, 99.5% 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L Drum
E0237 Ethyl alcohol, 99.5% (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 200L EP
E0235 Ethyl alcohol, 99.5% (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 1L EP
E0236 Ethyl alcohol, 99.5% (Sp.gr) 13,3795 64-17-5 C2H6O 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف