جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
L0769 Lead(II) oxide, powder, 99.5% 13,5431 1317-36-8 Opb 1kg GR
L0768 Lead(II) oxide, powder, 99.5% 13,5431 1317-36-8 Opb 500g GR
L1000 Lead(II) oxide, powder, 99.9% 3-5micrometer 13,5431 1317-36-8 PbO 500g HGR
L0999 Lead(II) oxide, powder, 99.9% 3-5micrometer 13,5431 1317-36-8 Opb 100g HGR
L0587 Lead(II) stearate 500g CP
L0588 Lead(II) tetrafluoroborate, 45% in water 13814-96-5 B2F8Pb 1kg CP
L0160 Lead(II,IV) oxide, red, 95.0% (T) 13,5444 1314-41-6 O4Pb3 500g EP
L0755 Lead(II,IV) oxide, red, 97.0% (=Trilead tetraoxide) 13,5444 1314-41-6 O4Pb3 500g GR
L1001 Lead(IV) oxide,>97.0% 13,5425 1309-60-0 PbO2 500g GR
L0997 Lead, grains, 99.9% 2-3mm 13,5414 7439-92-1 100g HGR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف