جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D1409 N,N-Diethylaniline, 99.0% 13,3140 91-66-7 C10H15N 500mL GR
D1488 N,N-Diethylaniline, 99.0% 13,3140 91-66-7 C10H15N 1L GR
D1760 N,N-Diisopropylethylamine, 98+% 7087-68-5 C8H19N 500mL EP
D1759 N,N-Diisopropylethylamine, 98+% 7087-68-5 [(CH3)2CH]2NC2H5 100ml
D1662 N,N-Dimethyl-p-toluidine, 99.0% 99-97-8 C9H13N 25mL GR
D1663 N,N-Dimethyl-p-toluidine, 99.0% 99-97-8 C9H13N 100ml GR
D1664 N,N-Dimethyl-p-toluidine, 99.0% 99-97-8 C9H13N 500mL GR
D1734 N,N-Dimethyl-p-toluidine, 99.0% 99-97-8 C9H13N 1kg
N,N-Dimethylacetamide, 98.5% 13,3254 127-19-5 C4H9NO 18kg Can
N,N-Dimethylacetamide, 98.5% 13,3254 127-19-5 C4H9NO 200L Drum

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف