جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0701 EDTA disodium copper salt tetrahydrate, 95.0% (T) 39208-15-6 C10H12CuN2O8Na2·4H2O 25g EP
E0042 EDTA disodium magnesium salt tetrahydrate, 95.0% (T) 39208-13-4 C10H12N2MgNa2O8·4H2O 25g EP
E0487 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 10kg KP
E0488 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 25kg KP
E0065 EDTA disodium salt dehydrate, >99.0 % 6381-92-6 C10H14N2Na2O8.2H2O 20kg KP
E0045 EDTA disodium salt dihydrate, 95.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 500g CP
E0046 EDTA disodium salt dihydrate, 95.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 1kg CP
E0047 EDTA disodium salt dihydrate, 95.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 20kg CP
E0059 EDTA disodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 500g EP
E1149 EDTA disodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6381-92-6 C10H14N2Na2O8·2H2O 25kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف