جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Yeast extract, 冷 20kg Bag
Y0003 Yeast, dried 8013-01-2 500g CP
Y0001 Yeast, extract 500g
Y0005 Yeast, extract 25kg
Y0023 Ytterbium standard solution, 1000ppm 100ml AAS
Y0022 Yttrium standard solution, 1000ppm 7440-65-6 100ml AAS
Y0079 Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.99% 10361-92-9 25g
Y0083 Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.99% 10361-92-9 500g
Y0086 Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.99% 10361-92-9 100g
Yttrium(III) chloride hexahydrate, 99.99% 10361-92-9 25kg Bag

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف