جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
X0057 D-(+)-Xylose 13, 58-86-6 C5H10O5 500g CP
X0059 D-(+)-Xylose 13, 58-86-6 C5H10O5 500g EP
X0049 D-(+)-Xylose, 98.5% 13, 58-86-6 C5H10O5 500g GR
X0051 D-(+)-Xylose, 98.5% 13 58-86-6 C5H10O5 20kg GR
X0050 D-(+)-Xylose, 99.0% 13, 58-86-6 C5H10O5 25g GR
X0112 Xylene cyanol FF, 85.0% 4463-44-9 C25H27N2NaO7S2 10g
X0113 Xylene cyanol FF, 85.0% 4463-44-9 C25H27N2NaO7S2 25g
X0114 Xylene cyanol FF, 85.0% 4463-44-9 C25H27N2NaO7S2 50g
Xylene, 80.0% 13,10136 1330-20-7 C8H10 18L Can
X0020 Xylene, 99.0% (GC) 13,10136 1330-20-7 C8H10 18L EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف