جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
V0086 DL-Valine, 99.0% 13,9975 516-06-3 C5H11NO2 25g GR
V0088 L-Valine, 99.0% 13,9975 72-18-4 C5H11NO2 25g GR
V0114 L-Valine, 99.0% 13,9975 72-18-4 C5H11NO2 100g GR
V0015 Vacuum pump oil 64742-54-7 1L
V0016 Vacuum pump oil 64742-54-7 18L
Vacuum pump oil 18L Can
V0145 Vanadium pentoxide, 99.0% (T) 13,9987 1314-62-1 O5V2 25g GR
V0033 Vanadium pentoxide, 99.0% (T) 13,9987 1314-62-1 O5V2 1kg GR
V0034 Vanadium pentoxide, 99.0% (T) 13,9987 1314-62-1 O5V2 500g GR
V0119 Vanadium pentoxide, 99.0% (T) 13,9987 1314-62-1 O5V2 20kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف