جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
U0076 Fluorescein disodium salt solution (=Uranine solution) 500mL
U0106 Undecylenyl alcohol, 96.0% (GC) 112-43-6 CH2=CH(CH2)9OH 25ml
U0105 Undecylenyl alcohol, 96.0% (GC) 112-43-6 CH2=CH(CH2)9OH 100ml
U0069 Uracil,>99.0% 13, 66-22-8 C4H4N2O2 100g GR
U0068 Uracil,>99.0% 13, 66-22-8 C4H4N2O2 25g GR
U0040 Urea 13,9935 57-13-6 CH4N2O 10kg KP
U0042 Urea 13,9935 57-13-6 CH4N2O 20kg KP
U0043 Urea 13,9935 57-13-6 CH4N2O 25kg KP
U0040 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 10kg KP
U0042 Urea (=Carbamide) , >99.0 % 12,10005 57-13-6 CH4N2O 20kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف