جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T0646 Triethylamine, 99.0% (T) 121-44-8 C6H15N 18L Ep
T1760 Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 1kg CM
T2200 DL-Threonine, 99.5% 80-68-2 CH3CH(OH)CH(NH2)COOH 25g GR
T2563 DL-α-Tocopherol, 冷(0-6℃) 59-02-9 C29H50SO2NH2 25g GR
T2564 DL-α-Tocopherol, 冷(0-6℃) 59-02-9 C29H50SO2NH2 500g GR
T1006 L(+)-Tartaric acid, 99.5% (T) 13,9158 87-69-4 C4H6O6 500g EP
T1005 L(+)-Tartaric acid, 99.5% (T) 13,9158 87-69-4 C4H6O6 1kg EP
T1281 L(-)-Tryptophane, 99.0% 13,9868 73-22-3 C11H12N2O2 25g GR
T1282 L(-)-Tryptophane, 99.0% 13,9868 73-22-3 C11H12N2O2 100g GR
T2285 L-Tyrosine, 99.0% (T) 13,9907 60-18-4 C9H11NO3 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف