جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
S4204 Sulfuric acid, 95.0% (T) 7664-93-9 H2SO4 5Kg EP
S4284 Sodium chlorite, 78.0% 7758-19-2 ClNaO2 500 Gr EP
S1506 Citric acid, trisodium salt dihydrate 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 1kg KP
S1610 Citric acid, trisodium salt dihydrate 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 10kg KP
S1630 Citric acid, trisodium salt dihydrate 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 20kg KP
S1450 Citric acid, trisodium salt dihydrate 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 25kg KP
S0506 Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 500g GR
S0504 Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 1kg EP
S0505 Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 25kg EP
S0502 Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99.0% (T) 6132-04-3 C6H5O7Na3·2H2O 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف