جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
R0050 Rhodamine B 81-88-9 C28H31O3N2Cl 25Gr NG
R0005 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 25g GR
R0136 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 100g GR
R0135 D(+)-Raffinose pentahydrate,>99.0% 13,8120 17629-30-0 C18H32O16·5H2O 10g GR
R0248 D(-)-Ribose, 99.5+% 冷(+4℃) 13,8288 50-69-1 C5H10O5 25g
R0141 L(+)-Rhamnose monohydrate, 99.0% 13,8256 3615-41-6 C6H12O5·H2O 10g GR
R0142 L(+)-Rhamnose monohydrate, 99.0% 13,8256 3615-41-6 C6H12O5·H2O 25g GR
R0277 p-Rosaniline hydrochloride(=Basic Fuchsin) 569-61-9 C19H18ClN3 25g
R0278 p-Rosaniline hydrochloride(=Basic Fuchsin) 569-61-9 C19H18ClN3 100g
R0101 Raney nickel 13,8196 7440-02-0 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف