جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
O0086 L(+)-Ornithine hydrochloride, 99.0% (T) 13,6940 3184-13-2 C5H12N2 O2.HCl 25g GR
O0152 n-Octane, 95.0% 13,6782 111-65-9 C8H18 1L EP
O0261 n-Octane, 95.0% 13,6782 111-65-9 C8H18 18L EP
O0151 n-Octane, 95.0% 13,6782 111-65-9 C8H18 500ml EP
O0150 n-Octyl alcohol, 99.0% 111-87-5 C8H18O 1L GR
O0149 n-Octyl alcohol, 99.0% (=1-Octanol) 111-87-5 C8H18O 500ml GR
O0027 n-Octyl alcohol, 99.0% (GC) 111-87-5 C8H18O 18L EP
O0024 n-Octyl alcohol, 99.0% (GC) 111-87-5 C8H18O 500ml EP
O0026 n-Octyl alcohol, 99.0% (GC) 111-87-5 C8H18O 1L EP
O0258 n-Octylamine, 99.0% 111-86-4 CH3(CH2)7NH2 100g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف