جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
N1160 Nitric acid, 68.0-70.0% 7697-37-2 HNO3 5 Kg EP
N0732 In-Sb ETCHANT, 에칭액 20L
N0715 L-Nicotine,>99.0% 13,6551 54-11-5 C10H14N2 25g GR
N0714 L-Nicotine,>99.0% 13,6551 54-11-5 C10H14N2 10g GR
D1358 N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99.0% 13,3123 538-75-0 C13H22N2 500g GR
D1271 N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99.0% 13,3123 538-75-0 C13H22N2 100g GR
D1270 N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99.0% 13,3123 538-75-0 C13H22N2 25g GR
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine 110-18-9 C6H16N2 kg
T1645 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99.0% 110-18-9 C6H16N2 100ml GR
T1646 N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99.0% 110-18-9 C6H16N2 500ml GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف