جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
M0966 2-Aminoethanol, 99.0% (GC) (=Monoethanolamine) 13,3762 141-43-5 C2H7NO 500g EP
M0968 2-Aminoethanol, 99.0% (GC) (=Monoethanolamine) 13,3762 141-43-5 C2H7NO 18kg EP
M0967 2-Aminoethanol, 99.0% (GC) (=Monoethanolamine) 13,3762 141-43-5 C2H7NO 1kg EP
M0633 2-Butanone, 99.5% (GC) 13,6097 78-93-3 C4H8O 500mL EP
M0637 2-Butanone, 99.5% (GC) 13,6097 78-93-3 C4H8O 200L EP
M0635 2-Butanone, 99.5% (GC) 13,6097 78-93-3 C4H8O 1L EP
M0636 2-Butanone, 99.5% (GC) 13,6097 78-93-3 C4H8O 18L EP
M1392 2-Butanone,>99.8% 13,6097 78-93-3 C4H8O 1L GR
M1391 2-Butanone,>99.8% 13,6097 78-93-3 C4H8O 500mL GR
M2021 D – Mannitol, 98.0 % 69-65-8 C6H14O6 1Kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف