جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
L0739 DL-Leucine,>99.0% 13,5470 328-39-2 C6H13NO2 25g GR
L0083 1-Dodecanol, 98.0% (GC) 13,3439 112-53-8 C12H26O 1L EP
L0084 1-Dodecanol, 98.0% (GC) 13,3439 112-53-8 C12H26O 18L EP
L0081 1-Dodecanol, 98.0% (GC) (=Lauryl alcohol=Dodecyl alcohol) 13,3439 112-53-8 C12H26O 500mL EP
A1872 L(+)-Arabinose,>99.0% 87-72-9 C5H10O5 25g GR
A1800 L(+)-Arginine hydrochloride, >98.0% 13,785 1119-34-2 HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOH·HCl 25g GR
A1593 L(+)-Arginine,>98.0% (T) 13,785 74-79-3 C6H14N4O2 100g GR
A3147 L(+)-Arginine,>98.0% (T) 13,785 74-79-3 C6H14N4O2 500g GR
A1149 L(+)-Arginine,>98.0% (T) 13,785 74-79-3 C6H14N4O2 25g GR
L(+)-Ascorbic acid, 99.0%(T) 13,837 50-81-7 C6H8O6 50kg Drum

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف