جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
K0007 Kaolin 13,5300 1332-58-7 H2Al2Si2O8·H2O 20kg EP
K0006 Kaolin 13,5300 1332-58-7 H2Al2Si2O8·H2O 1kg EP
Kaolin 13,5300 1332-58-7 H2Al2Si2O8·H2O 20kg Bag
K0004 Kaolin (=Aluminum silicate) 13,5300 1332-58-7 H2Al2Si2O8·H2O 500g EP
K0066 Kerosene, 95.0% 8008-20-6 1L EP
K0055 Kerosene, 95.0% 8008-20-6 18L EP
Kerosene, 95.0% 8008-20-6 18L Bag
K0065 Kerosene, 95.0% (=Kerosine) 8008-20-6 500ml EP
K0070 2-Ketoglutaric acid, 99.0% 冷(+4℃) (=2-Oxoglutaric acid) 13,5320 328-50-7 C5H6O5 25g GR
K0103 2-Ketoglutaric acid,>99.0% 冷(+4℃) 13,5320 328-50-7 C5H6O5 1kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف