جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H0010 Hematoxylin 13,4654 517-28-2 C16H14O6 25g EP
2,4-Hexadienoic acid, 98.0% 13,8793 110-44-1 C6H8O2 10kg Bag
H0610 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98.0% 13,4708 999-97-3 C6H19NSi2 100ml GR
H0587 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98.0% 13,4708 999-97-3 C6H19NSi2 500mL GR
H0588 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98.0% 13,4708 999-97-3 C6H19NSi2 1L GR
Hexamethylenetetramine 13,5994 100-97-0 C6H12N4 20kg Bag
H0087 Hexamethylenetetramine, 99.0% (T) 13,5994 100-97-0 C6H12N4 500g EP
D1147 1,6-Hexanediamine, 99.5+% 124-09-4 C6H16N2 1L GR
D1038 1,6-Hexanediamine, 99.5+% 124-09-4 C6H16N2 500mL GR
D1037 1,6-Hexanediamine, 99.5+% (=1,6-Diaminohexane) 124-09-4 C6H16N2 100ml GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف