جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
F1061 Folic acid 59-30-3 C19H19N7O6 25Gr GR
F0206 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 25g GR
F0366 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 1kg GR
F0208 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 500g GR
F1013 D(-)-Fructose, 98.0% 13,4295 57-48-7 C6H12O6 25kg GR
F0013 Fehling solution A 13,2682 7758-98-7 CUO4S 500mL
F0016 Fehling solution B CUO4S 500mL
F0025 Ferroin solution 14634-91-4 C36H24FeN6O4S 100ml
F0364 Ferroin solution 14634-91-4 C36H24FeN6O4S 500mL
I0751 Ferrous sulfate, >98.0 ~ 104.0 % (=Iron (III) sulfate) 7720-78-7 FeSO4·7H2O 25kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف