جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
E0286 Ether 99.0% C2H5OC2H5 18 L
E0651 2-Butoxyethanol, 99.0% 13,1558 111-76-2 C6H14O2 1L GR
E0650 2-Butoxyethanol, 99.0% (=Ethylene glycol monobutyl ether) 13,1558 111-76-2 C6H14O2 500mL GR
E0362 2-Butoxyethanol, 99.0% (GC) 13,1558 111-76-2 C6H14O2 1L EP
E0363 2-Butoxyethanol, 99.0% (GC) 13,1558 111-76-2 C6H14O2 18L EP
E0360 2-Butoxyethanol, 99.0% (GC) 13,1558 111-76-2 C6H14O2 500mL EP
E0635 2-Butoxyethyl acetate,>98.0% (=Ethylene glycol monobutyl ether acetate) 112-07-2 C8H16O3 1L GR
E0239 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 200L KP
E0238 Dehydrated Ethanol, >99.5 v/v% 12,3806 64-17-5 C2H6O 18L KP
E0034 EDTA disodium calcium salt dihydrate, 97.0% (T) 62-33-9 C10H12CaN2O8Na2·2H2O 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف