جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
C3902 Chloroacetic acid, 98% 79-11-8 C2H3ClO2 1Kg EP
C2300 Cadmium iodide, 99.0% 13,1621 7790-80-9 CdI2 100g
C1818 Cadmium iodide, 99.0% 13,1621 7790-80-9 CdI2 25g
C1788 Cadmium nitrate tetrahydrate 10022-68-1 Cd(NO3)2·4H2O 500g EP
C2131 Cadmium nitrate tetrahydrate,>98.0% (T) 10022-68-1 Cd(NO3)2·4H2O 500g GR
C1789 Cadmium oxide, 99.7% 13,1623 1306-19-0 CdO 500g GR
C1228 Cadmium standard solution, 1000ppm 13,1613 7440-43-9 Cd 100ml AAS
C1684 Cadmium standard solution, 100ppm 13,1613 7440-43-9 Cd 100ml AAS
C1790 Cadmium sulfate-water(3/8), 98.0% 13,1628 10124-36-4 Cd3O12S3·8H2O 500g EP
C1916 Cadmium sulfide, 98.8% 13,1628 1306-23-6 CdS 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف