جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B2707 1-Butanol, 99.0% (GC) 13,1513 71-36-3 CH3(CH2)3OH 4L EP
B2797 Bromine 13,1378 7726-95-6 Br 500g GR
B2798 Bromine,99.0% 13,1378 7728-95-6 Br 1 Kg GR
B2708 tert-Butyl methyl ether, 98.5% 1634-04-4 (CH3)3COCH3 4 L EP
B1038 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.0% (=Butylated hydroxytoluene) 128-37-0 C15H24O 25Kg GR
B2776 Benzalkonium chloride 95.0-104.0% 8001-54-5 100 Gr EP
B1167 Barium acetate, anhydrous, 99.0% 13,968 543-80-6 C4H6O4Ba 500g EP
B0017 Barium carbonate, 98.0% (T) 13,972 513-77-9 CBaO3 500g EP
B2543 Barium carbonate, 98.0% (T) 13,972 513-77-9 CBaO3 25kg EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف