جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
H0455 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 20kg KP
H0456 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 200L KP
H0457 Hydrogen Peroxide Concentrate, 29.0~32.0 %(T) 12,4839 7722-84-1 H2O2 10kg USP
H0458 Hydrogen Peroxide Concentrate, 29.0~32.0 %(T) 12,4839 7722-84-1 H2O2 20kg USP
H1009 Hydrogen Peroxide Solution(3%), 2.5 ~ 3.5 w/v % 7722-84-1 H2O2 kg KP
H1010 Hydrogen Peroxide Solution(35%), 34.5 ~ 35.5% 7722-84-1 H2O2 kg NIH
H0460 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 18L NIH
H0459 n-Hexane 12,4729 110-54-3 C6H14 200L NIH

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف