جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
C2665 Calcium acetate, > 99.0 ~ 100.5 % 62-54-4 C4H6CaO4 1Kg USP
C2666 Calcium acetate, > 99.0 ~ 100.5 % 62-54-4 C4H6CaO4 15Kg USP
C2667 Calcium acetate, > 99.0 ~ 100.5 % 62-54-4 C4H6CaO4 20Kg USP
C1280 Calcium Chloride, 73.0~78.0 % 12,1699 10035-04-8 CaCl2·2H2O 10kg KP
C1287 Calcium Chloride, 73.0~78.0 % 12,1699 10035-04-8 CaCl2·2H2O 20kg KP
C1281 Calcium Chloride, 73.0~78.0 % 12,1699 10035-04-8 CaCl2·2H2O 25kg KP
C1283 Calcium Oxide, > 98.0 % 12,1733 1305-78-8 CaO 20kg KP
C0174 Calcium Oxide, > 98.0 % 12,1733 1305-78-8 CaO 25kg KP
C0589 Chloroform, >95 v/v% 12,2193 67-66-3 CHCl3 25kg BP
C0569 Chloroform, >95 v/v% 12,2193 67-66-3 CHCl3 250kg BP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف