جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1475 tert-Butylamine, 99.0% 13,16544 75-64-9 C4H11N 500mL GR
B1476 tert-Butylamine, 99.0% 13,16544 75-64-9 C4H11N 1L GR
B1272 4-tert-Butylcatechol, 99.0% (=4-tert-Butylpyrocatechol) (d=1.049) 98-29-3 C10H14O2 25g EP
B1273 4-tert-Butylcatechol, 99.0% (d=1.049) 98-29-3 C10H14O2 500g EP
B2003 tert-Butyldimethylsilyl chloride, 98.0% 18162-48-6 (CH3)3CSi(CH3)2Cl 25g GR
B2004 tert-Butyldimethylsilyl chloride, 98.0% 18162-48-6 (CH3)3CSi(CH3)2Cl 5g GR
B2002 tert-Butyldimethylsilyl chloride, 98.0% 18162-48-6 (CH3)3CSi(CH3)2Cl 100g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف