جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2176 Acid Orange 74 (C.I.18745) 10127-27-2 C16H12N5Na2O7S.xCr 25g
A2177 Acid Yellow 17 (C.I.18965) 6359-98-4 C16H10Cl2N4Na2O7S2 25g
A0172 Acridine orange [10127-02-3] 10127-02-3 C17H19N3·HCl·0.5ZnCl2 25g
A2608 Acridine, 97.0% 13,124 260-94-6 C13H9N 5g EP
A2179 Acriflavine hydrochloride 13,125 8063-24-9 25g EP
A2178 Acriflavine hydrochloride 13,125 8063-24-9 10g EP
A1940 Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine 13,125 8048-52-0 25g
A1941 Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine 13,125 8048-52-0 100g
A1939 Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine (=Acriflavine base) 13,125 8048-52-0 10g
A3152 Acrylamide, 13,131 79-06-1 C3H5NO 25kg

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف