جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A1869 Acetylcholine iodide, 99.0% 2260-50-6 C7H16INO2 25g GR
A2696 Acetylenedicarboxylic acid, 95.0% 142-45-0 C4H2O4 25g
A2730 Acetylenedicarboxylic acid, 95.0% 142-45-0 C4H2O4 10g
A2643 Acetylenedicarboxylic acid, monopotassium salt,>98.0% 928-04-1 C4HKO4 5g EP
A2642 Acetylenedicarboxylic acid, monopotassium salt,>98.0% 928-04-1 C4HKO4 25g EP
A1918 Acetylsalicylic acid, 99.0% 13,856 50-78-2 C9H8O4 500g GR
A2729 Acid Black 1,>96.0% 1064-48-8 C22H14N6Na2O9S2 50g
A2728 Acid Black 1,>96.0% 1064-48-8 C22H14N6Na2O9S2 25g
A2484 Acid Fuchsin 13,109 3244-88-0 C20H17N3Na2O9S3 100g
A2483 Acid Fuchsin (=Acid violet 19) 13,109 3244-88-0 C20H17N3Na2O9S3 25g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف