جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
P2481 4-Acetophenetidide, 97.0% 13,7281 62-44-2 C10H13NO2 100g GR
P2480 4-Acetophenetidide, 97.0% 13,7281 62-44-2 C10H13NO2 25g GR
A2638 Acetyl bromide, 97.0% 13,84 506-96-7 C2H3BrO 25g EP
A2639 Acetyl bromide, 97.0% 13,84 506-96-7 C2H3BrO 100g EP
A2281 Acetyl chloride, 98.0% 13,87 75-36-5 C2H3ClO 1kg GR
A2280 Acetyl chloride, 98.0% 13,87 75-36-5 C2H3ClO 500g GR
A2641 4-Acetylbenzoic acid, 97.0% 586-89-0 C9H8O3 1g EP
A2640 4-Acetylbenzoic acid, 97.0% 586-89-0 C9H8O3 5g EP
A1868 Acetylcholine bromide, 98.0% 13,88 66-23-9 C7H16BrNO2 25g GR
A1367 Acetylcholine chloride, 99.0% 13,89 60-31-1 C7H16ClNO2 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف