جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0295 0.05mol/L-Zinc sulfate solution 500ml
Z0111 Zinc sulfide 13,10214 1314-98-3 SZn 1kg
Z0110 Zinc sulfide 13,10214 1314-98-3 SZn 500g
Z0466 Zinc, Dust 7440-66-6 25g
Z0467 Zinc, Dust 7440-66-6 100g
Z0140 Zinc, powder 13,10180 7440-66-6 Zn 500g EP
Zinc, powder 13,10180 7440-66-6 Zn 25kg Bag
Z0142 Zinc, powder, 85.0% (T) 13,10180 7440-66-6 Zn 1kg EP
Z0247 Zirconium standard solution, 1000ppm 13,10226 7440-67-7 Zr 100ml AAS
Z0166 Zirconium(IV) oxide, 99.0% (G) 13,10233 1314-23-4 O2Zr 500g

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف