جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A0126 Acetonitrile, 99.5% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 1L EP
A0127 Acetonitrile, 99.5% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 18L EP
A0125 Acetonitrile, 99.5% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 500mL EP
A0129 Acetonitrile, 99.8% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 500mL GR
A0130 Acetonitrile, 99.8% (GC) 13,71 75-05-8 C2H3N 1L GR
A1764 Acetonitrile, 99.9% 13,71 75-05-8 CH3CN 4L HPLC
Acetonitrile, 99.9% 13,71 75-05-8 C2H3N 150kg Drum
A2871 Acetonitrile, anhydrous, 99.9+%, <0.001% water 13,71 75-05-8 CH3CN 1L
A2870 Acetonitrile, anhydrous, 99.9+%, <0.005% water 13,71 75-05-8 CH3CN 100ml
A2201 Acetonitrile,>99.8% 13,71 75-05-8 C2H3N 500mL NAT

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف